Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
IZVJEŠĆA I PRIJEDLOZI ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU

 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća Zakladnog vijeća

2. Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora

3. Odluka o godišnjem programu rada za 2021. godinu

4. Odluka o financijskom planu za 2021. godinu

5. Izvješće o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić