Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Zagreb, 30. studenog 2020.
 

I Z V J E Š Ć E
za XXIX.Godišnju skupštinu Zaklade godišta 2019./2020.

I. Natječaj - XXVII. za studente

U protekloj godini proveden je i okončan XXVII. natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima Pravnih fakulteta (natječaju je pristupilo 36 kandidata od kojih je 35 ispunjavalo uvjete iz natječaja).

U akademskoj godini 2019./2020. dodjeljeno je 10 stipendija studentima. Po jednu stipendiju financirala su odvjetnička društva iz Zagreba "Žurić i partneri", "Sučević i Partneri", "Hanžeković i partneri", "Porobija & Porobija", "Kallay i partneri“ i „Osterman i partneri“, zatim Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora i trgovačko društvo „Atlantic grupa“.

Dana 5. prosinca 2019. održana je tradicionalna svečanost potpisivanja ugovora sa stipendistima u Hrvatskom odvjetničkom domu. Stipendistima su podijeljeni pokloni trgovačkih društava Organizator, Novi informator, Inženjerski biro i Lexpera.

II. Sredstva Zaklade

Na sjednici Zakladnog vijeća održanoj18. lipnja 2020. usvojen je završni račun koji iskazuje veće prihode u odnosu na rashode za 19.587,44 kn, a ostvareni višak prihoda koristili smo za financiranje u tekućoj godini.

Kao i prethodnih godina značajnu ulogu su imali doprinosi sudaca, ali i doprinosi Grada Zagreba, Zagrebačke banke d.d. i trgovačkog društva Lexpera, koji također uplaćuju značajne iznose.

Posebnu ulogu za djelovanje Zaklade i dalje ima Hrvatska odvjetnička komora koja već godinama podržava Zakladu na razne načine, od financiranja jedne godišnje stipendije i omogućavanja održavanja redovnih sjednica ZV-a u prostorijama HOK-a, do organiziranja svečanosti potpisivanja ugovora sa studentima.

Zaklada ima i dalje oročena kunska i devizna sredstva u Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagrebačkoj banci d.d. te određena sredstva još uvijek u Hrvatskoj gospodarskoj banci d.d.- u stečaju.

Mlađi sin pok. Ljiljane Hvalec, Vito Hvalec, ove je godine diplomirao na Kineziološkom fakultetu, tako da od studenog 2020. prestaje obveza njegovog stipendiranja.

III. Sjednice i ostale aktivnosti Zaklade

U ak.g. 2019./2020. održane su ukupno 4 sjednice Zakladnog vijeća, kao i sjednice NO-a Zaklade.

Obilježene su godišnjice smrti Zlatka Crnića (29. rujna) i Ljiljane Hvalec, tragično preminule sutkinje Općinskog suda u Zagrebu, objavom sjećanja u "Večernjem listu", te je predsjednik ZV-a g. Danko Špoljarić sudjelovao na komemoraciji koju u čast Ljiljane Hvalec svake godine organizira Općinski građanski sud u Zagrebu.

U pripremi je novo izdanje brošure.

Tijekom godine obavljale su se i druge uobičajene aktivnosti: održavanje web stranice Zaklade, isplata stipendija, redovni administrativni te financijsko-računovodstveni poslovi, uključivo i izrada zaključnog računa, kao i druge aktivnosti.

Nastavlja se suradnja sa tvrtkom DKD koja već koja već duži niz godina za Zakladu kvalitetno obavlja knjigovodstvene i administrativne poslove.

Izvještaj izradila:
Tajnica ZV Dubravka Burcar

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić