Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Natječaj
ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2023/08
Zagreb, 8. rujna 2023. godine
 
Zahtjev za dodjelu stipendije
Zahtjev za dodjelu stipendije
Izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka
Izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka

UPRAVNI ODBOR RASPISUJE
n a t j e č a j za dodjelu
STIPENDIJE ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ

I. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2023./2024.
Pravo na dodjelu stipendije imaju svi studenti II., III., IV. i V. godine studija na sveučilišnom studiju za magistra prava na svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:
- ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i
- ako im je prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju 4,0 ili više. Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.

II. Kandidati se vrednuju u skladu s Pravilnikom o stipendiranju i to na način da se boduje uspjeh u studiju, znanstveni ili stručni rad iz polja prava, nagrada dekana ili rektora (osim za uspjeh u studiju) i odgovarajuća međunarodna ili druga nagrada za osvojeno jedno od prva tri mjesta, vezana uz pravni studij, što se dokazuje ispravom ustanove ili organizatora natjecanja.

III. Zaklada dodjeljuje ukupno 12 stipendija

IV. Visina stipendije iznosi 230,00 EUR (1.732,93 kn– fiksni tečaj konverzije 7,53450) mjesečno (listopad – srpanj).

V. Zahtjev se podnosi na obrascu koji je objavljen, kao i sam natječaj, na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr.
Zahtjevu se prilaže: potvrda fakulteta o upisu, fotokopija indexa, potvrda fakulteta o prosjeku ocjena i izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka.
Kandidat je dužan priložiti i druge dokaze (o opravdanosti ponavljanja godine, znanstveno-stručnim radovima, nagradama) ako u zahtjevu traži da se uzmu u obzir.

VI. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati skenirano na mail adresu Zaklade info@zakladazlatkocrnic.hr i poštom preporučeno na adresu:
ZAKLADA ZLATKO CRNIĆ, 10000 ZAGREB, Trg N.Š. Zrinskog 5
do 27. listopada 2023. godine (s naznakom – natječaj za stipendiju)

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.
O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.
Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom odboru Zaklade u roku od 3 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje mailom i poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Upravitelj Zaklade:
dr.sc. Danko Špoljarić


 
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić