Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Broj: 20/09
Zagreb, 3. prosinca 2009.
 

O D L U K A

o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2009/10-XVII natječaj

  1. Odlukom Zakladnog vijeća od 17. rujna 2009. godine u ovoj akademskoj godini raspisan je XVII natječaj za dodjelu 25 stipendije studentima svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, od kojih 15 stipendija financira Zaklada, po jednu stipendiju financiraju Odvjetnička društva iz Zagreba Žurić i partneri, Hanžeković-Radaković i partneri, Bogdanović & Dolički i partneri, Sučević i partneri i Andreis-Čogurić, Babić i partneri, Šeparović i partneri i Surjan i Bomeštar. Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić, Jelušić, Šurina, Stanković, Jurcan & Jabuka, Hrvatska javnobilježnička komora, Hrvatska odvjetnička komora te tri stipendije "Croatia osiguranje" d.d. Zagreb. Zakladno vijeće je odlučilo u ovoj ak.god. dodijeliti 26 stipendija obzirom da četvero kandidata, studenata iste (III) godine (od rednog broja 23 do 26) ima isti prosjek ocjena
  2. Stipendija je jednogodišnja i iznosi 1.200,00 kuna mjesečno.
  3. Prijave na natječaj podnijelo je 73 kandidata od kojih su 71 ispunili uvjete natječaja. Redoslijed svih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade (Tabela II).
  4. Zakladno vijeće je na 103. sjednici od 3. prosinca 2009. godine prihvatilo konačno izvješće o rezultatima XVII natječaja, te je redoslijed kandidata koji su dobili stipendije utvrđen u Tabeli III.
  5. Zakladno vijeće je stoga odlučilo da u ak. god. 2009./2010. stipendije Zaklade dobiju kandidati poimence navedeni od red. Br. 1. do red. Br. 26. Tabele III., a to su:

Ema MENĐUŠIĆ ŠKUGOR, Luka LAMBAŠA, Marko BRATKOVIĆ, Marko ANDRIJANIĆ, Sandra LEDIĆ, Matea MILOLOŽA, Karla RANČIĆ, Tomislav KRMEK, Lidija ŠIMUNOVIĆ, Marina KRKA, Tina MILETIĆ, Đurđa BOLANČA, Nina BAKIĆ, Kristijan POLJANEC, Karlo RESLER, Ljubica KOVAČ, Ema VIDAK GOJKOVIĆ, Antonija IVANČAN, Marina CRNJAK, Katarina CURKIĆ, Ana VARGEK, Andrea ŠARIĆ, Tihana BANKOVIĆ, Irena CRNJAK, Bojan ČAIĆ i Paula POPARIĆ.

Predsjednik Zakladnog vijeća:
mr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić