Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti

IZVJEŠĆE O REDOSLIJEDU KANDIDATA XVII. NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA U AK. GODINI 2009/2010.

Odlukom Zakladnog vijeća od 17. rujna 2009. godine raspisan je XVII natječaj za dodjelu ukupno 25 stipendije studentima u ak. god. 2009/2010.

Natječaju je pristupilo 73 kandidata:

  • 35 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 15 s Pravnog fakulteta u Rijeci, 12 s Pravnog fakulteta u Splitu i 11 s Pravnog fakulteta u Osijeku,
  • 71 kandidat ispunjava uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 5,0).
  • od kandidata koji ispunjavaju uvjete njih 5 ima pravo na dodatne bodove prema odredbi 11. Pravilnika (nagrade rektora) i 5 prema odredbi čl. 10. Pravilnika (objavljeni stručni radovi).

Na 102. sjednici Zakladnog vijeća, održanoj 11. studenoga 2009. godine razmatrane su sve prijave, i privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II, koja se daje u privitku.

Bodovanje je izvršeno u skladu s odredbama čl. 8. - 12. Pravilnika, time da su jezični predmeti (na I i II godini) uzeti kao jedan predmet (uračunat je prosjek dviju ocjena), obzirom da nose manji broj ECTS bodova.

Zakladno vijeće je odlučilo da se neće priznavati dodatni bodovi po osnovi potvrda o statusu iznimno uspješnog studenta, ali ni po osnovi nagrada rektora i dekana iz kojih proizlazi da su dobivena samo na temelju prosjeka ocjena, prije svega jer je prosjek ocjena kao osnovi kriterij natječaja već uzet u obzir, a i radi izbjegavanja diskriminacije kandidata, budući je uočena neujednačena praksa pojedinih fakulteta pri dodjeli takvih nagrada kako glede broja dodijeljenih nagrada tako i glede kriterija (prosjeka ocjena) za njihovu dodjelu.

Nisu priznati ni dodatni bodovi za ostale aktivnosti koje nisu predviđene čl. 8. Pravilnika.

Sukladno čl. 11. Pravilnika (izmjena i dopuna od 17. lipnja 2009. g.) kandidatima koji ostvaruju dodatne bodove po osnovi nagrade iz čl. 11. Pravilnika nagrada dekana i prodekana na temelju znanstvenog ili stručnog rada ili drugih aktivnosti iz čl. 10. čl. Pravilnika, priznaju se dodatni bodovi sam na temelju ostvarene nagrade a ne i po osnovi objavljenog stručnog rada.

Redoslijed kandidata utvrđen je Tabelom II, koju dostavljamo u prilogu.

Pozivaju se kandidati iz Tabele II. da u roku od 3 dana po primitku ovog izvješća podnesu eventualne prigovore. Prigovore valja poslati poštom preporučeno ili predati osobno u navedenom roku na adresu Zaklade.

Svi sudionici natječaja mogu dobiti informacije vezane uz bodovanje (gđa Dubravka Burcar, tel. 01/4801-183).

predsjednik Zakladnog vijeća:
mr.sc. Danko Špoljarić

  Ime, prezime i adresa Fakultet i godina Prosječna ocjena Napomena
 1. Ema Manđušić Škugor Zagreb, III godina 5,42 rektorova nagrada za studenski rad 08/09
0,5
 2. Luka Lambaša Zagreb, III godina 5,20 stručni rad u studentskom časopisu Pravnik
0,2
 3. Marko Bratković Zagreb, IV godina 5,20 rektorova nagrada za studentski rad 08/09
0,5
 4. Marko Andrijanić Osijek, II godina 5,00  
 5. Sandra Ledić Split, II godina 5,00  
 6. Matea Miloloža Osijek, II godina 5,00  
 7. Karla Rančić Zagreb, II godina 5,00  
 8. Tomislav Krmek Zagreb, IV godina 5,00 rektorova nagrada za sudjelovanje na natjecanju u Kijevu 08/09
0,5
 9. Lidija Šimunović Osijek, III godina 4,92  
10. Marina Krka Split, V godina 4,92  
11. Tina Miletić Split, III godina 4,92  
12. Đurđa Bolanča Split, III godina 4,92  
13. Nina Bakić Zagreb, III godina 4,87  
14. Kristijan Poljanec Zagreb, III godina 4,85  
15. Karlo Resler Zagreb, II godina 4,85  
16. Ljubica Kovač Osijek, IV godina 4,85
17. Katarina Curkić Osijek, IV godina 4,80  
18. Marina Crnjak Zagreb, V godina 4,81 posebna rektorova nagrada-sudjelovanje u regionalnom natjecanju u Kotoru 08/09
0,5
19. Antonija Ivančan Zagreb, III godina 4,81  
20. Ana Vargek Zagreb, III godina 4,78  
21. Andreja Šarić Split, V godina 4,77  
22. Tihana Banković Zagreb, III godina 4,71
23. Irena Crnjak Zagreb, III godina 4,71  
24. Bojan Čaić Zagreb, III godina 4,71  
25. Paula Poparić Zagreb, III godina 4,71  
26. Vedran Kopilović Zagreb II 4.71  
27. Ivan Glučina Split IV 4.70  
28. Dajana Đurić Rijeka V 4.63 stručni rad u studentskom časopisu Pravnik
0,2
29. Marijana Krolo Split III 4.69  
30. Luka Pribisalić Split II 4.66  
31. Katarina Rotter Zagreb III 4.64  
32. Sunčica Polovina Jurca Zagreb III 4.64  
33. Marina Žagar Rijeka II 4.64  
34. Iva Bego Split III 4.61  
35. Mihovil Granić Zagreb V 4.61 rektorova nagrada za sudjelovanje na regionalnom natječaju u Kotoru 08/09
0,5
36. Maja Šutalo Zagreb III 4.60  
37. Ana Pavlić Zagreb IV 4.60  
38. Iva Parlov Rijeka IV 4.57  
39. Marija Matijević Zagreb III 4.57  
40. Ena Stevović Rijeka II 4.57  
41. Dorotea Puljić Zagreb III 4.57  
42. Stjepan Gadžo Rijeka V 4.56  
43. Tomislav Kapov Zagreb IV 4.55  
44. Kkarla Švić Rijeka III 4.53  
45. Ana Bobić Zagreb IV 4.50  
46. Tanja Ivana Juričev Split III 4.50  
47. Maja Milan Split II 4.50  
48. Nikolina Mijolović Rijeka III 4.50  
49. Ana Ragužv Zagreb III 4.50  
50. Franka Viljac Zagreb III 4.50  
51. Amina Alijagić Rijeka IV 4.50 stručni rad u recenziranoj publikaciji
0,3
52. Edi Belac Rijeka III 4.46  
53. Tena Ratković Zagreb V 4.45 stručni rad u časopisu Dijete i Društvo
0,2
54. Aleksandra Popovski Rijeka V 4.43  
55. Petar Crnov Zagreb II 4.42  
56. Iva Ćorić Zagreb II 4.42  
57. Marko Stilinović Zagreb III 4.42  
58. Iva Gluhak Rijeka V 4.42  
59. Olga Bogdanović Zagreb III 4.41 stručni rad u studentskom časopisu Pravnik
0,2
60. Doris Rupe Rijeka 4.39  
61. Maksin Orepić Rijeka III 4.37  
62. Ana Sabolić Osijek II 4.35  
63. Nikolina Pavšić Rijeka III 4.31  
64. Tanja Grbanović Osijek IV 4.30  
65. Henrik-Riko Held Zagreb V 4.29  
66. Sara Ovuka Zagreb III 4.25  
67. Ema Vidak Gojković Rijeka IV 4.20  
68. Zrinka Gugić Osijek II 4.14  
69. Helena Topić Osijek IV 4.15  
70. Dunja Bilandžić Osijek IV 4.07  
71. Nikola Božiković Split II 4.00  
72. Valerija Valjak Zagreb III 3.92  
73. Hrvoje Miličević Osijek IV 3.87  
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić