Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Izbor radova Zlatka Crnića - Knjige
Građansko parničko pravo u praksi: zbornik radova / urednik Zlatko Crnić. - Zagreb; Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske, 1989. - 289 str.
 
Hrvatsko izborno zakonodavstvo / Vladimir Šeks, Smiljko Sokol, Zlatko Crnić. - Zagreb: Narodne novine, 1992. - 158 str. - (Zbirka pravnih propisa: 336)
 
Komentar Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu i odgovarajućih odredbi ZUR-a: sa sudskom praksom, stanovištima predstavnika sudova udruženog rada i mišljenjima Komisije Skupštine SFRJ za praćenje ZUR-a / Zlatko Crnić - Zagreb: Narodne novine, 1983. - XX, 723 str. - (Zbirka pravnih propisa: 199)
 
Komentar Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu i odgovarajućih odredbi ZUR-a: sa sudskom praksom, stanovištima predstavnika sudova udruženoga rada i mišljenjima Komisije Skupštine SFRJ za praćenje ZUR-a / Zlatko Crnić. - 2.izd. - Zagreb: Narodne novine, 1985. - XX, 723 str. - (Zbirka pravnih propisa: 22)
 
Komentar Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu i odgovarajućih odredbi ZUR-a: sa sudskom praksom, stanovištima predstavnika sudova udruženog rada i mišljenjima Komisije Skupštine SFRJ za praćenje ZUR-a / Zlatko Crnić. - 3. prošireno i dopunjeno izd. - Zagreb: Narodne novine, 1986. - XXII, 967 str. - (Zbirka pravnih propisa: 239)
 
Komentar Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu i odgovarajućih odredbi ZUR-a: sa sudskom praksom, stanovištima predstavnika sudova udruženog rada i mišljenjima Komisije Skupštine SFRJ za praćenje ZUR-a / Zlatko Crnić. - 4. prošireno i izmijenjeno izd. -Zagreb: Narodne novine, 1988. - LXIII, 895 str. - (Zbirka pravnih propisa: 281)
 
Prestanak radnog odnosa. Zaštita prava radnika / Zlatko Crnić, Zdravko Momčinović. - Zagreb: Informator, 1983. - XI, 234 str. - (Informatorski priručnici)
 
Radni odnosi / Zdravko Momčinović, Zlatko Crnić. - Beograd: Poslovna politika, 1986. - 388 str.- (Biblioteka Sudska praksa)
 
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske s komentarom / Jadranko Crnić... Zlatko Crnić... (et al.). - Zagreb: Informator, 1991. - 64 str.
 
Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa: (pročišćeni tekst); i Zakon o radnim odnosima / priredio Zlatko Crnić. - Zagreb: Narodne novine, 1990. - 142 str. - (Zbirka pravnih propisa: 311)
 
Zakon o radnim odnosima: (pročišćeni tekst) / priredio Zlatko Crnić. - Zagreb: Narodne novine, 1992. - IX, 375 str. - (Zbirka pravnih propisa: 337)
 
Zakon o radnim odnosima radnika u udruženom radu SRH i odgovarajuće odredbe Zakona o udruženom radu. S objašnjenjima i uputstvima za praktičnu primjenu / priredio Zlatko Crnić. - Zagreb: Narodne novine, 1979. - XI, 279 str. - (Zbirka pravnih propisa: 149)
 
Zakon o radnim odnosima radnika u udruženom radu SRH i odgovarajuće odredbe Zakona o udruženom radu. S objašnjenjima i uputstvima za praktičnu primjenu / priredio Zlatko Crnić. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb: Narodne novine, 1980. - X. 420 str. - (Zbirka pravnih propisa: 165)
 
Prilozi u publikacijama
(periodične publikacije, zbornici i sl.)
Disciplina i materijalna odgovornost.
U: Privreda i pravo. - 25 (1986.), 5-8; str. 289-304.
 
Disciplina i materijalna odgovornost.
U: Tradicionalni susret pravnika u privredi Jugoslavije (24; 1986.; Opatija. - Zagreb: Savez pravnika u privredi Jugoslavije, 1986. - str. 81-95.
 
Godišnji odmor.
U: Privredni vjesnik. - 41 (1991.), 11-12-13; str. 14-25.
 
Godišnji odmor.
U: Računovodstvo, revizija i financije. - 2 (1992.), 6; str. 143-149.
 
Godišnji odmori.
U: Privreda i pravo. - 31 (1992.). 3-4; str. 201-218.
 
Godišnji odmori.
U: Stručne informacije. - 41 (1992.), 8; str. 54-62.
 
Godišnji odmori - pravo i revizija.
U: Računovodstvo, revizija i financije. - 1 (1991.), 7; str. 172-177.
 
Izmjene i dopune Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu.
U: Informator. - 36 (1988.), 3588-3589 (27. i 30. VII.); str. 15.
 
Izmjene i dopune Zakona o udruženom radu i radni odnos.
U: Informator. - 36 (1988.), 3532 (13. I.); str. 13.
 
Izmjene i dopune Zakona o udruženom radu i radni odnos.
U: Privredni vjesnik. - 38 (1988.), 8; str. 5-21
 
Kolektivni ugovor - osnovna prava iz radnog odnosa radnika u mješovitom i privatnom poduzeću.
U: Privreda i pravo. - 28 (1989.), 5-6; str. 408-418.
 
Kolektivni ugovori i ugovor o zapošljavanju.
U: Informator. - 39 (1991.); 3929-3930 (2. i 6. XI.); str. 11.
 
Kolektivni ugovori i ugovor o zapošljavanju.
U: Stručne informacije. - 41 (1992.); 8; str. 45-46.
 
Kolektivni ugovori i ugovor o zapošljavanju.
U: Računovodstvo, revizija i financije. - 1 (1991.); 11; str.88-95.
 
Materijalna odgovornost.
U: Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa / autori: Ivica Crnić... (et al.) - Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu: Časopis "Propisi i praksa"; Narodne novine, 1989.- str. 153-159.
 
Međusobni radni odnosi radnika u udruženom radu.
U: Privreda i pravo. - 27 (1988.), 7-8; str. 601-624.
 
Naknada štete koju prouzroči radnik na radu i u vezi s radom u osnovnoj organizaciji udruženog rada.
U: Naša zakonitost. - 39 (1986.), 10; str. 1418-1427.
 
Neka razmišljanja uz prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu.
U: Odvjetnik. - 55 (1982.), 3-4; str. 39-45.
 
Neki ustavnopravni i radnopravni aspekti novele Zakona o poduzećima.
U: Informator. - 38 (1990.), 3823 (27. X.); str. 6.
 
Odgovornost radnika za naknadu štete na radu i u vezi s radom.
U: Informator. - 34 (1986.), 3401 (11. X.); str. 13.
 
Odgovornost radnika za naknadu štete na radu ili u vezi s radom.
U: Naša zakonitost. - 41 (1987.), 9-10; str. 1100-1118.
 
Odgovornost za naknadu štete iz radnog odnosa.
U: Radni odnosi u udruženom radu: zbornik radova / priredio Anton Ravnić. - Zagreb: (Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom); Čakovec (Zrinski), 1982. - str. 333-361.
 
Odgovornost za štetu iz radnog odnosa.
U: Odgovornost u udruženom radu. zbornik radova / uredio Jakša Barbić. - Zagreb: (Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom); 1981. - str. 221-247.
 
Poduzeće u stečaju - prava zaposlenih.
U: Ing informacije. - 40 (1991.), 8; str. 36-43.
 
Poduzeće u stečaju - prava zaposlenih.
U: Privreda i pravo. - 30 (1991.), 7-8; str. 465-478.
 
Poduzeće u stečaju - prava zaposlenih.
U: Računovodstvo, revizija i financije. - 1 (1991.), 6; str. 96-100.
 
Poduzeće u stečaju - prava zaposlenih.
U: Tradicionalni susret pravnika u privredi (29; 1991.; Opatija).-Zagreb: Savez pravnika u privredi, 1991. 8; str. 83-96.
 
Postupak u radnim sporovima.
U: Građansko parnično pravo u praksi: zbornik radova / urednik Zlatko Crnić. - Zagreb: Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske, 1989.- str. 185-197.
 
Postupak u radnim sporovima.
U: Naša zakonitost. - 43 (1989.), 9-10; str. 1165-1177.
 
Prava radnika u stečaju.
U: Informator. 39 (1991.), 3847 (19. I.); str. 6.
 
Prava radnika zaposlenih u poduzeću stečajnog dužnika.
U: Informator. 39 (1991.), 3887 (8. VI.); str. 11.
 
Prestanak radnog odnosa.
U: Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa / autori: Ivica Crnić... (et.al) - Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu: Časopis Propisi i praksa: Narodne novine, 1989. - str. 160-169.
 
Prestanak radnog odnosa na osnovi pismene izjave radnika.
U: Informator. 34 (1986.), 3397 (27. IX.); str. 15.
 
Prestanak radnog odnosa u slučajevima iz člana 167. st. 1. toč. 5, 6 i 7.ZUR-a - ako radnik na probnom radu ne postigne odgovarajuće rezultate - ako radnik izostane s posla uzastopno sedam dana.
U: Informator. 36 (1988.), 3603 (17. VII.); str. 5.
 
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu.
U: Privredni vjesnik. - 38 (1988.), 13; str. 3-14.
 
Privremeno uređivanje radnih odnosa do usklađivanja samoupravnih općih akata sa ZUR-om.
U: Informator. 36 (1988.), 3553 (26. III.); str. 7.
 
Radni odnos na pokus.
U: Radni odnos u udruženom radu: zbornik radova / priredio Anton Ravnić. - Zagreb: (Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom); Čakovec: (Zrinski), 1982. - str. 91-108.
 
Radno pravo u Hrvatskoj nakon preuzimanja saveznih zakona iz radnih odnosa i donošenja Uredbe o radnim odnosima.
U: Privredni vjesnik. - 42 (1992.), 1; str. 15-27.
 
Radno pravo u Republici Hrvatskoj i primjena Uredbe o radnim odnosima u ratnom stanju.
U: Računovodstvo, revizija i financije. - 2 (1992.), 2; str. 87-93.
 
Radno pravo u Hrvatskoj nakon preuzimanja saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i donošenja Uredbe o radnim odnosima.
U: Privreda i pravo. - 30 (1991.), 11-12; str. 669-682.
 
Radno prvo u Hrvatskoj nakon preuzimanja saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i donošenja Uredbe o radnim odnosima.
U: Stručne informacije. 41 (1992.), 3; str. 14-22.
 
Radnopravna pitanja sanacije i stečaja organizacije udruženog rada.
U: Privreda i pravo. - 27 (1988.), 1-2; str. 139-151.
 
Radnopravna pitanja sanacije i stečaja organizacije udruženog rada.
U: Sanacija i stečaj organizacija udruženog rada: zbornik radova (urednik Mihailo Dika). - Zagreb: Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom (1988.) - str. 139-150.
 
Radnopravni položaj radnika izabranih odnosno imenovanih na samoupravnu, javnu ili drugu društvenu funkciju.
U: Informator. - 34 (1986.), 3361 (24.V.); str. 19.
 
Raspoređivanje radnika. U: Informator. - 39 (1991.) 3917-3920 (21. 25. i 28. IX.); str. 14.
 
Strana ulaganja i radni odnosi. U: Informator. - 37 (1989.), 3670-3920 (10. V.); str. 8.
 
Strana ulaganja i radni odnosi. U: Privredni vjesnik. - 39 (1989.), 19; str. 13-23.
 
Što i kako mijenjati u Zakonu o izboru i opozivu odbornika i zastupnika te Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog izjašnjavanja. U: Odvjetnik. - 64 (1991.), 8-12; str. 11-25.
 
Ugovorno poduzeće. U: Naša zakonitost. - 43 (1989.) 4; str. 460-470.
 
Utjecaj radnopravnih propisa na ostvarivanje ciljeva ekonomske stabilizacije. U: Privreda i prvo. - 23 (1984.), 7-8; str. 48-66.
 
Zadržavanje stana u slučaju razvoda braka. U: Naša zakonitost. - 40 (1986.), 1; str. 49-57.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima. U: Privredni vjesnik. - 42 (1992.), 6; str. 3-4.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima. U: Stručne informacije. - 41 (1992.), 6; str. 1-7.
 
Zakon o obveznim odnosima i radni odnosi. U: Naša zakonitost. - 42 (1988.), 9-10; str. 1198-1210.
 
Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa. U: Privreda i pravo. - 28 (1989.), 11-12; str. 726-756.
 
Zasnivanje radnog odnosa. U: Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa / autori: Ivica Crnić...(et al.) - Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu: Časopis Propisi i praksa: Narodne novine, 1989. - str. 15-25.
 
Znanje i sposobnost pretpostavke prava na rad i prestanka rada. U: Privreda i pravo. - 31 (1992.), 5-6; str. 394-407.
 
Znanje i sposobnost pretpostavke prava na rad i prestanka rada. U: Privredni vjesnik. - 42 (1992.), 8; str. 3-14.
 
Znanje i sposobnost pretpostavke prava na rad i prestanka rada. U: Stručne informacije. - 41 (1992.), 8; str. 62-69.

(izradile: Jasna Kovačević i Ana Šarić-Radočaj)

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić