Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Svi dosadašnji članovi Zakladnog vijeća
Na Osnivačkoj skupštini 23. lipnja 1993. u Zakladno su vijeće izabrani: Krešo Barbarić, Darko Horvat, Jagoda Kosović, Ivan Modrić, rizničar, mr. sc. Hrvoje Momčinović (zamjenik predsjednika), Silva Rulic Hren (tajnica) i Mladen Žuvela (predsjednik).
 
Na V. godišnjoj skupštini, održanoj 23. lipnja 1997., u Zakladno su vijeće izabrani: Boris Babić, Krešo Barbarić, Darko Horvat, Jagoda Kosović, mr. sc. Hrvoje Momčinović (zamjenik predsjednika), Nevenka Šenhorst (tajnica) i Mladen Žuvela (predsjednik).
 
Na X. godišnjoj skupštini, održanoj 23. lipnja 2001., u Zakladno su vijeće izabrani: Dubravka Burcar, Stanko Hautz, Darko Horvat, Branko Hrvatin, mr. sc. Hrvoje Momčinović (zamjenik predsjednika) Nevenka Šenhorst (tajnica) i Mladen Žuvela (predsjednik).
 
Na XIV. godišnjoj skupštini, održanoj 28. lipnja 2005., u Zakladno su vijeće izabrani: Dubravka Burcar (tajnica), Ivica Crnić, mr. sc. Iris Gović, Darko Horvat, Branko Hrvatin, mr. sc. Hrvoje Momčinović (zamjenik predsjednika) i Mladen Žuvela (predsjednik).
 
Na XVII. godišnjoj skupštini , održanoj 19. lipnja 2008., nakon neopozive ostavke koju je podnio Mladen Žuvela iz osobnih razloga, Mladen Žuvela je imenovan počasnim predsjednikom Zaklade. Zamjenik predsjednika Zakladnog vijeća mr. sc. Hrvoje Momčinović imenovan je vršiteljem dužnosti predsjednika Zakladnog vijeća.
U Zakladno vijeće imenovana je Snježana Bagić kao novi član.
 
Na XVIII. godišnjoj skupštini , održanoj 17. lipnja 2009. za predsjednika Zakladnog vijeća izabran je mr.sc. Danko Špoljarić, za zamjenicu predsjednika Zakladnog vijeća izabrana je mr.sc. Iris Gović, za tajnicu Zakladnog vijeća Dubravka Burcar, za članove Zakladnog vijeća izabrani su mr. sc. Hrvoje Momčinović, Branko Hrvatin, Ivica Crnić i Snježana Bagić.
 
Na XXIII. godišnjoj skupštini, održanoj 16. lipnja 2014. za predsjednika Zakladnog vijeća izabran je dr.sc. Danko Špoljarić, za zamjenicu predsjednika Zakladnog vijeća izabrana je mr.sc. Iris Gović Penić, za tajnicu Zakladnog vijeća Dubravka Burcar, za članove Zakladnog vijeća izabrani su mr.sc. Hrvoje Momčinović, Branko Hrvatin, Ivica Crnić i Snježana Bagić.
 
Na XXVII. godišnjoj skupštini održanoj 7. lipnja 2018. za predsjednika Zakladnog vijeća izabran je dr.sc. Danko Špoljarić, za zamjenicu predsjednika Zakladnog vijeća izabrana je mr.sc. Iris Gović Penić, za tajnicu Dubravka Burcar a za članove mr.sc. Hrvoje Momčinović, dr.sc. Snježana Bagić, Marko Kallay i Damir Kontrec.
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić