Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Arhiva Novosti
RASPISANI NATJEČAJI ZA STIPENDIJE
 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Broj: 12/08
Zagreb, 2. listopada 2008.

 
Zahtjev za dodjelu stipendije

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE
natječaj za dodjelu
STIPENDIJE ZAKLADE "ZLATKO CRNIĆ"

 1. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2008/2009 Pravo na dodjelu Stipendije imaju svi studenti II, III i IV godine studija na dodiplomskom studiju na svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:
  • ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i
  • ako im je prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 4,00 ili više.
  Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.
 2. Kandidati se vrednuju u skladu s Pravilnikom o stipendiranju i to na način da se boduje uspjeh u studiju, znanstveno-stručni rad i nagrada dekana, rektora i odgovarajuća međunarodna ili druga nagrada.
 3. Zaklada iz svojih sredstava dodjeljuje 15 stipendija, dok po jednu stipendiju financira Hrvatska javnobilježnička komora, Odvjetnička društva iz Zagreba Žurić i partneri, Hanžeković-Radaković i partneri, Bogdanović & Dolički i partneri, Sučević i partneri, Andreis-Čogurić, Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić, Jelušić, Šurina, Stanković, Jurcan & Jabuka, te tri stipendije "Croatia osiguranje" d.d. Zagreb.
 4. Visina stipendije iznosi 1.200,00 kn mjesečno (listopad - srpanj).
 5. Zahtjev se podnosi na obrascu koji se dobije u Dekanatu fakulteta ili u Upravi zaklade, a može se naći, kao i sam natječaj, i na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr. Zahtjevu se prilaže: potvrda fakulteta o upisu, fotokopija indexa i potvrda fakulteta o prosjeku ocjena.
  Kandidat je dužan priložiti i druge dokaza (o opravdanosti ponavljanja godine, znanstveno-stručnim radovima, nagradama) ako u zahtjevu traži da se uzmu u obzir.
 6. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:
  ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ" 10000 ZAGREB, Trg N.Š. Zrinskog 5
  do 29. listopada 2008. godine.
  Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.
 7. O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 8 dana nakon isteka roka za prijavu.
  Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 8 dana od primitka obavijesti.
  Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.
 8. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
 9. v.d. predsjednika Zakladnog vijeća:
  mr.sc. Hrvoje Momčinović


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Broj: 13/08
Zagreb, 2. listopada 2008.

 

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE
natječaj za dodjelu
STIPENDIJE ZAKLADE "ZLATKO CRNIĆ" POSTDIPLOMANTIMA

 1. Natječaj se raspisuje za dodjelu 3 (tri) stipendije studentima poslijediplomskog studija iz građanskog, trgovačkog, upravnog, europskog, međunarodnog javnog ili financijskog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj.
 2. Pravo na dodjelu Stipendije imaju polaznici, ne stariji od 35 godina:
  • ako su na dodiplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,0 ili više
  • ako poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom
  • ako sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij
  • ako imaju dvije preporuke istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i redovnih profesora pravnih znanosti.
 3. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.
  Stipendija za plaćanje školarine za I (prvi) i II (drugi) semestar isplaćuje se (fakultetu) na temelju potvrde o upisu; za III (treći) i IV (četvrti) semestar osim potvrde o upisu sukladno pravilniku o poslijediplomskom studiju treba priložiti i potvrdu fakulteta da je kandidat položio najmanje 20%, odnosno 40% odslušanih predmeta, za V (peti) i VI (šesti) semestar doktorskog studija potvrdu da je položio 60% odnosno 80% odslušanih ispita, sve uz ispunjenje i ostalih obveza prema studiju (izrada obveznih seminarskih radnji)
 4. Ako što drugo nije propisano na ovu se stipendiju shodno primjenjuju odredbe o stipendiji koja se dodjeljuje dodiplomantima studija prema Pravilniku o stipendiranju.
 5. Zahtjevu valja priložiti:
  • potvrdu o upisu, položenim ispitima i ispunjenju ostalih obveza prema studiju i o visini školarine
  • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju
  • dvije preporuke istaknutih pravnika
  Natječaj i zahtjev nalaze se na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr
 6. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:
  ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ" 10000 ZAGREB, Trg N.Š. Zrinskog 5
  do 26. studenoga 2008. godine.
  Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.
 7. O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 8 dana nakon isteka roka za prijavu.
  Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 8 dana od primitka obavijesti.
  Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.
 8. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
 9. v.d. predsjednika Zakladnog vijeća:
  mr.sc. Hrvoje Momčinović

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić