Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Arhiva Novosti
IZVJEŠĆE
za XVII. Godišnju skupštinu Zaklade godišta 2007/2008

I. Natječaj - XV. za studente i XIII. za postdiplomante

U protekloj godini proveden je i okončan XV. natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima Pravnih fakulteta (natječaju je pristupio 47 kandidata od kojih je 45 ispunilo uvjete iz natječaja), te XIII. natječaj za postdiplomante (natječaju je pristupila 1 kandidatkinja). U akademskoj godini 2007/2008 dodijeljeno je 25 stipendija studentima, od kojih 15 financira Zaklada, po jednu financiraju Odvjetnička društva iz Zagreba "Žurić i partneri", "Hanžeković-Radaković", "Bogdanović-Dolički i partneri", "Sučević i partneri", "Andreis i Čogurić", te Odvjetničko društvo iz Rijeke "Vukić, Jelušić, Šurina, Stanković, Jurcan&Jabuka", jednu stipendiju Hrvatska javnobilježnička komora, dok "Croatia osiguranje" d.d. iz Zagreba financira 3 stipendije. Svima im i ovim putem zahvaljujemo.
Troje studenata je odustalo od stipendije, jer su ostvarili stipendije od Grada Zagreba.
 
Stipendija je dodijeljena i kandidatkinji s poslijediplomskog studija (prosjek 4,27), a raniji stipendisti i dalje dobivaju stipendiju ako ispunjavaju uvjete.
 
Dana 12. prosinca 2007. godine održana je tradicionalna svečanost potpisivanja ugovora sa stipendistima- i ovaj put je izuzetan domaćin bio Hrvatski odvjetnički dom, odnosno Hrvatska odvjetnička komora. Trgovačko društvo "Organizator" d.o.o. poklonilo je stipendistima Godišnjak XI Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu. Stipendistima je podijeljena knjiga "Živjeti u odvjetništvu" dar kolege Maria Kosa, suca Ustavnog suda (koji nam je stavio na raspolaganje za naše stipendiste još jedan broj knjiga), te im je podijeljena brošura Zaklade, a već treću godinu za redom Novi Informator daruje godišnju pretplatu na stručni list Informator, i to, ove godine dvanaestorici stipendista a ostalima pruža mogućnostz pretplate po vrlo po pogodovnoj cijeni.

II. Sredstva Zaklade

Financijsko poslovanje Zaklade je bilo uredno. Na sjednici Zakladnog vijeća održanoj 28. veljače 2007. godine usvojen je završni račun koji iskazuje nešto manje prihode (430.356,33 kn ) u odnosu na rashode (480.642,12 kn). Za namirenje manjka prihoda korišten je saldo fonda iz ranijeg razdoblja. Aktivno sudjelujemo u Odboru vjerovnika HGB u stečaju u nadi da ćemo namiriti makar i dio blokiranih sredstava. Na žalost preostala blokirana sredstva još uvijek nisu isplaćena.
 
Pokušavamo naći najbolji način za plasman sredstava. Imamo oročena kunska sredstva u PBZ, Zagrebačkoj banci i u Hrvatskoj poštanskoj banci, te smo određena sredstva (100.000,00 kn) oprezno, uz najmanju dobit, uložili u otvoreni fond Raiffeisen banku.
 
Nužna je kontinuirana briga oko prikupljanja sredstava, ako želimo održati ovaj nivo stipendiranja. A valja razmisliti i o eventualnom povećanju stipendije koja zasad iznosi 1.200,00 kn mjesečno, a postdiplomantima se snose troškovi školarine.

III. Obilježavanje 15. godišnjice smrti Zlatka Crnića

U lipnju 2007. godine je održano veliko savjetovanje iz radnog prava koje je, kao i obiman zbornih radova (radni odnosi u RH), bilo posvećeno Zlatku Crniću.
Tijekom rujna je objavljen in memoriam u Večernjem listu, položeno cvijeće na grob i odana počast Zlatku Crniću u Vukovini, zajedno s delegacijom Plemenite općine Turopoljske i u pratnji počasnog voda Turopoljskih banderijera.
 
Održana je komemoracija zajedno sa VSRH u Vrhovnom sudu u prisustvu obitelji, prijatelja, kolega i većeg broja pravničkih udruga i institucija.
U velikogoričkim novinama i u Odvjetniku (Mario Kos) te na internetskim stranicama Zaklade objavljeni su spomeni, a obljetnica je obilježena i na tradicionalnom savjetovanju HRD GP u studenom u Opatiji.
 
Obnovili smo naš prijedlog Skupštini grada Zagreba da se jednoj ulici da njegovo ime, ali i ovaj put bez odjeka.

IV. Sjednice i ostale aktivnosti Zaklade

Sjednice ZV-a, a bilo ih je ukupno 7, kao i sjednice NO-a Zaklade održavane su redovito u Hrvatskom odvjetničkom domu uz potporu osoblja HOK-e.
 
Dana 22. rujna 2007. godine obilježena je i godišnjica smrti Ljiljane Hvalec, tragično preminule sutkinje Općinskog suda u Zagrebu, obilaskom i polaganjem cvijeća na grob.
 
Nastavili smo uobičajene kontakte s obiteljima Crnić i Hvalec.
 
Ove godine navršava se 15. godina postojanja Zaklade. ZV odlučilo je ovu jubilarnu godišnjicu obilježiti između ostalog i raspisivanjem natječaja za najbolje znanstvene i stručne radove. Javni poziv upućen je bivšim i sadašnjim stipendistima Zaklade i svim pravnicima do 35. godine života. Javni poziv oglašen je javnim medijima, stručnim časopisima, na oglasnoj ploči Pravnih fakulteta, internetskim stranicama Zaklade i Pravnih fakulteta.
U natječaju mogu sudjelovati radovi koji do sada nisu nigdje objavljivani, a mogu se odnositi na jedno od slijedećih pravnih područja: građansko pravo, građansko procesno pravo, trgovačko pravo i pravo društava, radno i socijalno pravo te upravno pravo. Radovi se dostavljaju u pisanom obliku (uz kompjutorsku disketu (CD) ili elektronskom poštom na adresu sjedišta Zaklade Županijski sud u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 5, na ruke Dubravke Burcar (za Zakladu Zlatko Crnić) najkasnije do 1. rujna 2008. godine.
 
Radove će pregledati i za tisak predložiti uredničko vijeće, a prihvaćeni radovi biti će objavljeni u posebnom zborniku i honorirani na uobičajen način. Zbornik će biti predstavljen na XXIII tradicionalnom savjetovanju Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu u Opatiji od 5. do 7. studenoga 2008. godine.
U povodu 15. obljetnice Zaklade u stručnim časopisima Informator i Hrvatska pravna revija objavljen je (u lipnju) intervju s predsjednikom Zaklade g. Mladenom Žuvelom.
 
Od ostalih aktivnosti prisustvovali smo Godišnjoj skupštini Hrvatske odvjetničke komore (siječanj) te XVI Odvjetničkim danima (ožujak).
Sudjelovali smo predstavljanju projekta zapošljavanja diplomiranih pravnika koji projekt provodi Društvo diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta u Zagrebu (ožujak), te smo prisustvovali obilježavanju godišnjice djelovanja studentske udruge "Pravnik" (prosinac 2007. godine).
 
Odvjetničko društvo "Žurić i partneri" organiziralo je u svibnju ove godine u svom uredu susret stipendista Zaklade kojom prilikom je susretljivi domaćin na interesantan način studentima prezentirao organizaciju odvjetništva i široki spektar odvjetničke djelatnosti.
 
Surađivali smo s više organizacija, tijela i institucija: Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, Institutom za razvoj obrazovanja (čiji poziv za sudjelovanje na Sajmu zaklada - nismo prihvatili - traži se kotizacija, a mi nemamo sredstva koje bi trošili na taj način).
Održavamo kontakte i sa bivšim stipendistima. Javljaju se, obavještavaju nas o svojim postignućima, zahvaljuju, traže pomoć i pokazuju interes za suradnju. I u njima vidimo potencijal za nastavak djelovanja Zaklade.
 
Tijekom godine obavljale su se i druge uobičajene aktivnosti: pripreme za izmjenu odnosno usklađivanje Pravilnika Zaklade vezano uz promjene koje je donio tzv. bolonjski proces, održavanje web stranice Zaklade, isplata stipendija, administrativni te financijsko-računovodstveni poslovi, uključivo i izrada zaključnog računa, kao i druge aktivnosti.
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić