Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Broj: 2010/33
Zagreb, 8. prosinca 2010.
 

O D L U K A

o dodjeli stipendije postdiplomantima u ak. godini 2010/11-XVI natječaj

  1. Odlukom Zakladnog vijeća od 13. rujna 2010. godine za ovu akademsku godinu raspisan je XVI natječaj za dodjelu 1 stipendije postdiplomantima svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.
  2. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij
  3. Prijave na natječaj podnijelo je ukupno 4 kandidata, od toga 1 polaznica poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija na Pravnom fakultetu u Rijeci koja ispunjava uvjete natječaja, dok ostali kandidati ne ispunjavaju uvjete natječaja (čl. 5. t 1. u vezi čl. 6. st. 2. Pravilnika o stipendiranju).
     
    Redoslijed prijavljenih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade.
     
  4. Zakladno vijeće je na 108. sjednici od 8. prosinca 2010. godine prihvatilo Izviješće o rezultatima XVI natječaja za postdiplomante, te je odlučeno da se u ak. godini 2010/2011 stipendija dodijeli kandidatkinji:

IVANI KATIĆ, Krk, Dubrovačka 10, polaznica II. semestra poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija na Pravnom fakultetu u Rijeci. I. semestar upisala u ak. g. 2009/2010, prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,26, prijava potpuna.

Predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić