Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Broj: 2010/32
Zagreb, 8. prosinca 2010.
 

O D L U K A

o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2010/11-XVIII natječaj

  1. Odlukom Zakladnog vijeća od 13. rujna 2010. godine u ovoj akademskoj godini raspisan je XVIII natječaj za dodjelu 15 stipendija studentima svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, u financiranju kojih sudjeluju i Odvjetnička društva iz Zagreba, Žurić i partneri, Hanžeković, Radaković i Partneri, Bogdanović, Dolički & Partneri, Sučević i Partneri i Andreis-Čogurić & Partneri, Babić i partneri, Porobija & Porobija, Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka, (svi po 1 stipendiju), te "Croatia osiguranje" d.d. Zagreb (tri stipendije). Zakladno vijeće je odlučilo u ovoj ak. god. dodijeliti 16 stipendija obzirom da dvije kandidatkinje, studentice iste (III) godine (redni broj 15 i 16) imaju isti prosjek ocjena
  2. Stipendija je jednogodišnja i iznosi 1.200,00 kuna mjesečno.
  3. Prijave na natječaj podnijelo je 59 kandidata od kojih su 49 ispunili uvjete natječaja. Redoslijed svih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade Tabela II
  4. Zakladno vijeće je na 108. sjednici od 8. prosinca 2010. godine prihvatilo konačno izvješće o rezultatima XVIII natječaja, te je redoslijed kandidata koji su dobili stipendije utvrđen u Tabeli III
  5. Zakladno vijeće je stoga odlučilo da u ak. god. 2010./2011. stipendije Zaklade dobiju kandidati poimence navedeni od red. br. 1. do red. br. 16. Tabele III., a to su:

Marko Andrijanić, Hana Lasan, Karla Rančić, Vedran Zlatić, Vinko Galiot, Đurđa Bolanča, Karlo Resler, Matea Miloloža, Mirna Vlahović, Tina Miletić, Vedran Kopilović, Vedrana Kordić, Lidija Šimunović, Kristijan Poljanec, Krešimira Krušlin i Tajana Potočki.

Predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić