Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2010/27
Zagreb, 12. studenog 2010.
 

P R E D M E T

Izvješće o redoslijedu kandidata XVIII. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2010/2011.

Odlukom Zakladnog vijeća od 13. rujna 2010. godine raspisan je XVIII natječaj za dodjelu ukupno 15 stipendija studentima u ak. god. 2010/2011.
 

Natječaju je pristupilo 59 kandidata:

  • 40 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5 s Pravnog fakulteta u Rijeci, 6 s Pravnog fakulteta u Splitu i 8 s Pravnog fakulteta u Osijeku,
  • 49 kandidata ispunjava uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 4,0).
  • od kandidata koji ispunjavaju uvjete 1 kandidat ima pravo na dodatne bodove prema odredbi čl. 11. Pravilnika (nagrada rektora za seminarski rad) i 1 kandidatkinja ima pravo na dodatne bodove prema odredbi čl. 10. Pravilnika (osvojeno 3. mjesto na regionalnom natjecanju).

Na 107. sjednici Zakladnog vijeća, održanoj 12. studenoga 2010. godine razmatrane su sve prijave, i privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II, koja se daje u privitku.

Bodovanje je izvršeno u skladu s odredbama čl. 8. - 12. Pravilnika.

Prosjek ocjena utvrđen je na način da je zbroj ocjena položenih ispita podijeljen s brojem svih predmeta odslušanih u dosadašnjem tijeku studija, time da su jezični predmeti na fakultetima na kojima se slušaju i polažu kao 2 (dva) jednosemestralna ispita bodovani kao jedan predmet, prema prosjeku ostvarenih ocjena iz stranog jezika na svakoj godini (obzirom da nose manji broj ECTS bodova, a ne radi se o pravnim predmetima).

Priznati su dodatni bodovi za nagrade i aktivnosti iz prethodne ak. godine, ako nisu realizirani u prošlogodišnjem natječaju.

Sukladno odluci Zakladnog vijeća od 11. studenoga 2009. godine nisu priznati dodatni bodovi po osnovi potvrda o statusu iznimno uspješnog studenta niti po osnovi nagrada rektora i dekana koje su dodijeljene na temelju prosjeka ocjena (obzirom da je prosjek ocjena kao osnovi kriterij natječaja već uzet u obzir).

Nisu priznati dodatni bodovi za stručne radove za koje nije dostavljen dokaz da su i objavljeni najkasnije do zaključenja natječaja, kao ni za ostale aktivnosti koje nisu usko vezane uz pravni studij (kao na pr. sudjelovanje u debatnom prvenstvu, rad u humanitarnim organizacijama).

Redoslijed kandidata utvrđen je Tabelom II, koju dostavljamo u prilogu.

Obzirom da kandidati pod rednim brojem 15 i 16 ostvaruju isti broj bodova, a su na istoj su godini studija, Zakladno vijeće je odlučilo dodijeliti 16 (šesnaest) stipendija umjesto 15 (petnaest) za koliko je raspisan natječaj.

Pozivaju se kandidati iz Tabele II. da u roku od 3 dana po primitku ovog izvješća podnesu eventualne prigovore. Prigovore valja poslati poštom preporučeno, putem e-maila na adresu Zaklade: info@zakladazlatkocrnic.hr ili predati osobno u navedenom roku na adresu Zaklade.

Svi sudionici natječaja mogu dobiti informacije vezane uz bodovanje (gđa Dubravka Burcar, tel. 01/4801-183).

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić