Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 18/09
Zagreb, 3. prosinca 2009.
 

P R E D M E T

Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XVII. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2009/2010.

Odlukom Zakladnog vijeća od 17. rujna 2009. godine raspisan je XVII natječaj za dodjelu ukupno 25 stipendije studentima u ak. god. 2009/2010.
 

Natječaju je pristupilo 73 kandidata:

  • 35 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 15 s Pravnog fakulteta u Rijeci, 12 s Pravnog fakulteta u Splitu i 11 s Pravnog fakulteta u Osijeku,
  • 71 kandidat ispunjava uvjete iz natječaja (minimalan prosjek ocjena 4,0)
  • od 71 kandidata njih 5 ima pravo na dodatne bodove prema odredbi čl. 11. Pravilnika (nagrade rektora i dekana) i 6 na dodatne bodove prema odredbi čl. 10. Pravilnika (stručni radovi).

Na 102. sjednici Zakladnog vijeća, održanoj 11. studenoga 2009. godine razmatrane su pristigle prijave, prihvaćeno je privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II.

Svi kandidati obaviješteni o rezultatu bodovanja - dostavljeno im je izvješće s redoslijedom (Tabela II), te su pozvani na izjavljivanje eventualnih prigovora.

Prigovor na utvrđeni redoslijed su podnijela četiri kandidata.

Na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2009. godine Zakladno vijeće je usvojilo prigovor kandidatkinje Eme Vidak Gojković kojoj omaškom, prilikom sastavljanja liste nisu pribrojeni dodatni bodovi. Kandidatkinji za recenzirani članak "Nasilje nad djecom u obitelji faktori rizika, prekršajnopravna i obiteljskopravna zaštita" objavljen u časopisu Dijete i društvo temeljem čl. 10. ad.2. Pravilnika o stipendiranju pripada dodatnih 0,3 boda, te joj po osnovi Dekanove nagrade od 4. studenoga 2008. godine za pisani rad "Institut zastare u hrvatskom usporednom kaznenom pravu" temeljem čl. 11. ad.1. Pravilnika pripadaju daljnja 0,3 boda, čime uz prosjek ocjena od 4,2 ostvaruje ukupno 4,8 bodova, te se uvrštava na listu kandidata koji su ostvarili stipendiju i to na 17. mjesto.

S obzirom na ovu naknadnu izmjenu Zakladno vijeće je odlučilo dodijeliti 26 stipendija. Tabela II se mijenja na način da kandidatkinja Ema Vidak Gojković (br. 67) zauzima 17. mjesto, kandidatkinja Antonija Ivančan i Marina Crnjak (obje s 4,81 bodom) 18. i 19. mjesto, Katarina Curkić (4,8 bodova) 20. mjesto, a od Ane Vargek koja je do sada zauzimala mjesto o red.br. 20., lista se pomiče za jedno mjesto i završava red.br. 26. koje zauzima Paula Poparić.

Prigovor kandidatkinje koja je pretendirala na dodatne bodove po osnovi sudjelovanja na Svjetskom debatnom prvenstvu nije prihvaćen, zaključeno je da se ne radi o međunarodnom natjecanju vezanom uz pravni studij.

Nisu prihvaćeni prigovori kandidata na odluku ZV-a da se ne priznaju dodatni bodovi po osnovi nagrada iz čl. 11. st. 1. i 2. Pravilnika, ako su ostvarene samo temeljem prosjeka ocjena (uspjeha u studiju). Odluka ZV-a je donijeta analognom primjenom odredbe čl. 11. st. 2. Pravilnika kojim se pri dodatnom bodovanju onemogućuje priznavanje dodatnih bodova kumulacija istih osnova.

predsjednik Zakladnog vijeća:
mr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić