Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 21/09
Zagreb, 3. prosinca 2009.
 

O D L U K A

o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2009/10-XV natječaj

Odlukom Zakladnog vijeća od 17. rujna 2009. godine za ovu akademsku godinu raspisan je XV natječaj za dodjelu 3 stipendije postdiplomantima svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.

Prijave na natječaj podnijelo je ukupno 7 kandidata, od toga 5 polaznika poslijediplomskog specijalističkog odnosno doktorskog studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu koji ispunjavaju uvjete natječaja, te 2 kandidata polaznika poslijediplomskog studija na pravnom fakultetu u Splitu, od kojih 1 ne ispunjava uvjete natječaja.

Redoslijed prijavljenih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade

Zakladno vijeće je na 103. sjednici od 3. prosinca 2009. godine prihvatilo Izviješće o rezultatima XV natječaja za postdiplomante, te je odlučeno da se u ak. godini 2009./2010. stipendije dodijele kandidatima pod rednim brojevima 1., 2. i 3. izviješća, a to su:

  1. NEVIA ČIČIN-ŠAIN, Zagreb, Dobri dol 49, upisala u ak.god.2009/2010 I. semestar Poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu, prosjek ocjena 4,86, prijava potpuna
  2. TIHANA BENČIĆ, Solin, Jajići 27, upisala u ak.god. 2008/2009 II. semestar Poslijediplomskog specijalističkog studija "Medicinsko pravo" na Pravnom fakultetu u Splitu, prosjek ocjena 4,7, prijava potpuna
  3. MIA LAZIĆ, Zagreb, Ilica 117, upisala u ak.god. 2009/20010 I. semestar Poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društva i trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, prosjek ocjena na preddiplomskom studiju 4,7, prijava potpuna

predsjednik Zakladnog vijeća:
mr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić