Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Zagreb, 17. lipnja 2009. godine
 

I Z V J E Š Ć E

za XVIII. Godišnju skupštinu Zaklade godišta 2008/2009

 
I. Natječaj - XVI. za studente i XIV. za postdiplomante

U protekloj godini proveden je i okončan XVI. natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima Pravnih fakulteta (natječaju je pristupio 68 kandidata od kojih je 65 ispunilo uvjete iz natječaja), te XIV. natječaj za postdiplomante (natječaju je pristupilo 9 kandidata) od kojih je 8 ispunjavalo uvjete. U akademskoj godini 2008/2009 dodijeljeno je 28 stipendija studentima, od kojih 15 financira Zaklada, po jednu financiraju Odvjetnička društva iz Zagreba "Žurić i partneri", "Hanžeković-Radaković i partneri", "Bogdanović-Dolički i partneri", "Sučević i partneri", "Andreis i Čogurić", "Babić i partneri", "Šeparović i partneri", "Surjan i Bomeštar", te Odvjetničko društvo iz Rijeke "Vukić, Jelušić, Šurina, Stanković, Jurcan & Jabuka", jednu stipendiju Hrvatska javnobilježnička komora, dok "Croatia osiguranje" d.d. iz Zagreba financira 3 stipendije. Svima im i ovim putem zahvaljujemo. Dvoje studenata je odustalo od stipendije, jer su ostvarili druge stipendije, tako da Zaklada u ovom času stipendira 26 studenata, troje ovogodišnjih postdiplomanata te postdiplomante iz prethodnih godina koji ispunjavaju uvjete predviđene Pravilnikom.

Stipendiju je dobilo i 3-oje (od 8 koji su ispunjavali uvjete) kandidata s poslijediplomskog studija s prosjekom ocjena iznad 4,27, a raniji stipendisti i dalje dobivaju stipendiju ako ispunjavaju uvjete.

Dana 9. prosinca 2008. godine održana je tradicionalna svečanost potpisivanja ugovora sa stipendistima-i ovaj put je izuzetan domaćin bio Hrvatski odvjetnički dom, odnosno Hrvatska odvjetnička komora. Trgovačko društvo "Organizator" d.o.o. poklonilo je stipendistima Godišnjak XIII Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu. Stipendistima je podijeljen i Zbornik radova sa prošlogodišnjeg natječaja za najbolji stručni rad objavljeno u povodu proslave 15. godišnjice djelovanja Zaklade, te knjiga "Živjeti u odvjetništvu" dar kolege Maria Kosa, suca Ustavnog suda, te im je podijeljena brošura Zaklade, a već četvrtu godinu za redom Novi Informator daruje godišnju pretplatu na stručni list Informator, i to ove godine stipendistima koji su upisali 4. godinu studija i postiplomantima, uz mogućnost kasnije preplate uz 50% popusta, a ostalima pruža mogućnost pretplate po vrlo po pogodovnoj cijeni.

 
II. Sredstva Zaklade

Financijsko poslovanje Zaklade je bilo uredno. Na sjednici Zakladnog vijeća održanoj 26. veljače 2009. godine usvojen je završni račun koji i dalje iskazuje manje prihode u odnosu na rashode za 91.076,75 kn. Za namirenje manjka prihoda korišten je saldo fonda iz ranijeg razdoblja. I dalje sudjelujemo u Odboru vjerovnika HGB u stečaju u nadi da ćemo namiriti dio blokiranih sredstava. U 2008. g. primili smo doznaku u iznosu od 27.735,79 kn.

I dalje pokušavamo naći najbolji način za plasman sredstava. Imamo oročena kunska sredstva u PBZ, Zagrebačkoj banci i u Hrvatskoj poštanskoj banci, te smo određena sredstva (100.000,00 kn) oprezno, uz najmanju dobit, uložili u otvoreni fond Raiffeisen banku. Nužna je kontinuirana briga oko prikupljanja sredstava, ako želimo održati ovaj nivo stipendiranja.

 
III. Obilježavanje 15. godišnjice djelovanja Zaklade "Zlatko Crnić"

2008. godine navršena je 15. godina postojanja Zaklade. ZV je ovu jubilarnu godišnjicu obilježio između ostalog, i raspisivanjem natječaja za najbolje znanstvene i stručne radove. Javni poziv upućen je bivšim i sadašnjim stipendistima Zaklade i svim pravnicima do 35. godine života, putem javnih medija, stručnih časopisa, putem oglasne ploče Pravnih fakulteta, te internetskih stranica Zaklade i Pravnih fakulteta.

U natječaju mogu sudjelovati radovi koji do sada nisu nigdje objavljivani, a mogu se odnositi na jedno od slijedećih pravnih područja: građansko pravo, građansko procesno pravo, trgovačko pravo i pravo društava, radno i socijalno pravo te upravno pravo. Radove su pregledali i za tisak predložili članovi uredničkog vijeća, a prihvaćeni radovi su objavljeni u posebnom Zborniku koji je bio predstavljen na XXIII tradicionalnom savjetovanju Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu u Opatiji od 5. do 7. studenoga 2008. godine.

 
IV. Sjednice i ostale aktivnosti Zaklade

Sjednice ZV-a, a bilo ih je ukupno 5, kao i sjednice NO-a Zaklade održavane su redovito u Hrvatskom odvjetničkom domu uz potporu osoblja HOK-e.

Kao i svake godine obilježena je godišnjica smrti Zlatka Crnića (29. rujna), te godišnjica smrti Ljiljane Hvalec, tragično preminule sutkinje Općinskog suda u Zagrebu (22. rujna), obilaskom i polaganjem cvijeća na njihov grob i objavu in memoriam u Večernjem listu.

Od ostalih aktivnosti prisustvovali smo XVII Odvjetničkim danima (ožujak).

Održavamo kontakte i sa bivšim stipendistima. Javljaju se, obavještavaju nas o svojim postignućima, zahvaljuju, traže pomoć i pokazuju interes za suradnju. I u njima vidimo potencijal za nastavak djelovanja Zaklade.

Tijekom godine obavljale su se i druge uobičajene aktivnosti: pripreme za izmjenu odnosno usklađivanje Pravilnika Zaklade vezano uz promjene koje je donio tzv. bolonjski proces, održavanje web stranice Zaklade, isplata stipendija, administrativni te financijsko-računovodstveni poslovi, uključivo i izrada zaključnog računa, kao i druge aktivnosti.

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić