Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
 

U srijedu 17. lipnja 2009. u 13,00 sati u prostorijama Hrvatskog odvjetničkog doma, Zagreb, Koturaška 53 održana je redovna skupština Zaklade


 
DNEVNI RED
 1. Obavijest o izboru predsjednika Zakladnog vijeća, izbor vodstva skupštine i radnih tijela
 2. Izvješće
  - Zakladnog vijeća
  - Nadzornog odbora
 3. Izbor Zakladnog vijeća i Nadzornog odbora
 4. Izmjena i dopuna Pravilnika
 5. Rasprava i zaključci
  - Podjela zasvjedočenja
Glazbeni program
 
Domjenak

predsjednik Zakladnog vijeća:
mr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić