Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Broj: 27/08
Zagreb, 3. prosinca 2008.
 

O D L U K A

o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2008/09-XVI natječaj

Natječaju je pristupilo 68 kandidata:
  1. Odlukom Zakladnog vijeća od 2. listopada 2008. godine u ovoj akademskoj godini raspisan je XVI natječaj za dodjelu 25 stipendije studentima svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, od kojih 15 stipendija financira Zaklada, po jednu stipendiju financiraju Odvjetnička društva iz Zagreba Žurić i partneri, Hanžeković-Radaković i partneri, Bogdanović&Dolički, partneri, Sučević i partneri i Andreis-Čogurić, Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić, Jelušić, Šurina, Stanković, Jurcan&Jabuka, Hrvatska javnobilježnička komora, Hrvatska odvjetnička komora te tri stipendije "Croatia osiguranje" d.d. Zagreb. Financiranju stipendija studenata (dodiplomanata) naknadno su se priključila još 3 Odvjetnička društva iz Zagreba, Babić i partneri, Šeparović i partneri i Surjan i Bomeštar. Time je u ovoj ak.god. omogućeno ostvarenje stipendije i kandidatima pod red. br. 26 do 28 Tabeli II, inače studentima II godine koji imaju isti prosjek ocjena (4,71) kao i kandidatkinja pod red. br. 25 koja je studentica III. godine.
  2. Stipendija je jednogodišnja i iznosi 1.200,00 kuna mjesečno.
  3. Prijave na natječaj podnijelo je 68 kandidata od kojih su 65 ispunili uvjete natječaja. Redoslijed svih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade (Tabela II).
  4. Zakladno vijeće je na 98. sjednici od 3. prosinca 2008. godine prihvatilo konačno izvješće o rezultatima XVI natječaja, te je redoslijed kandidata koji su dobili stipendije utvrđen u Tabeli III.
  5. Zakladno vijeće je stoga odlučilo da u ak. god. 2008./2009. stipendije Zaklade dobiju kandidati poimence navedeni od red. Br. 1. do red. Br. 28. Tabele III., a to su:

Marko BRATKOVIĆ, Marko ANDRIJANIĆ, Đurđa BOLANČA, Luka LAMBAŠA, Tina MILETIĆ, Ema MENĐUŠIĆ ŠKUGOR, Kristijan POLJANEC, Ana VARGEK, Marina KRKA, Ema VIDAK GOJKOVIĆ, Nikolina MIJOLOVIĆ, Nina BAKIĆ, Dijana HRSTIĆ, Antonija IVANČAN, Ljubica KOVAČ, Tin ORAIĆ, Ivo DOBRAŠIN, Tamara LEVAČIĆ, Andrea ŠARIĆ, Edi BELAC, Mihovil GRANIĆ, Henrik-Riko HELD, Mara TERIHAJ, Dajana ĐURIĆ, Ana PAVLIĆ, Tihana BANKOVIĆ, Kristina PAVLETIĆ i Sunčica POLOVINA JURCA.

v.d. predsjednika Zakladnog vijeća:
mr.sc. Hrvoje Momčinović

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić