Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 28/08
Zagreb, 3. prosinca 2008.

 

O D L U K A

o dodjeli stipendije postdiplomantima u ak. godini 2008/09-XIV natječaj

 1. Odlukom Zakladnog vijeća od 2. listopada 2008. godine za ovu akademsku godinu raspisan je XIV natječaj za dodjelu 3 stipendije postdiplomantima svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.
 2. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.
 3. Prijave na natječaj podnijelo je ukupno 9 kandidata, od toga 8 polaznika poslijediplomskog studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu koji ispunjavaju uvjete natječaja, te 1 kandidatkinja polaznica poslijediplomskog studija "Regionalna suradnja i integriranje u EU" pri Sveučilištu u Osijeku koja ne ispunjava uvjete jer se radi o interdisciplinarnom studiju a natječaj je raspisan samo za polaznike poslijediplomskih studija na Pravnim fakultetima.
   
  Redoslijed prijavljenih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade.
 4. Zakladno vijeće je na 98. sjednici od 3. prosinca 2008. godine prihvatilo izviješće o rezultatima XIV natječaja za postdiplomante, te je odlučeno da se u ak. godini 2008./2009. stipendije dodijele kandidatima pod rednim brojevima 1., 2. i 3. izviješća, a to su:
  1. MILAN FRANIĆ, Split, Hercegovačka 26, upisao I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu; prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,7
  2. IVA KERO, Poreč, Veli Maj, upisala I. semestar Poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu; prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,67
  3. GORAN ISKRA, Zagreb, Jezerska 70 b, upisao I. semestar Poslijediplomskog specijalističkog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu; prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,58
 5. Stipendije u ovoj ak. god. primaju i postdiplomanti koji već koriste stipendiju Zaklade, ako ispunjavaju uvjete iz Pravilnika.

v.d. predsjednika Zakladnog vijeća:
mr.sc. Hrvoje Momčinović

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić