Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2023/12
Zagreb, 20. studenog 2023.
 

P R E D M E T
Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XXXI. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2023./2024.

Odlukom Upravnog odbora od 8. rujna 2023. godine raspisan je XXXI. natječaj za dodjelu ukupno 12 stipendija studentima u ak. god. 2023./2024.

Natječaju je pristupilo 40 kandidata:

  • 23 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 9 s Pravnog fakulteta u Osijeku, 7 s Pravnog fakulteta u Splitu i 1 s Pravnog fakulteta u Rijeci,
  • 2 prijave su nepravovremene, te nisu uzete u razmatranje,
  • 37 kandidata ispunjavaju uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 4,0; da su polaznici sveučilišnog studija za magistra prava; kontinuitet studija),
  • 4 kandidata su ostvarila dodatne bodove prema odredbi čl. 11. Pravilnika, 4 nagrade rektora),

Na 13. sjednici Upravnog odbora, održanoj 9. studenog 2023. godine razmatrane su pristigle prijave, prihvaćeno je privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II.

Svi su kandidati obaviješteni o rezultatu bodovanja – dostavljeno im je izvješće s redoslijedom (Tabela II) te su pozvani na izjavljivanje eventualnih prigovora.

Na dostavljene rezultate natječaja nije bilo prigovora.

Obzirom da kandidati pod rednim brojem 12 i 13 ostvaruju isti broj bodova, Upravni odbor odlučio je dodijeliti 13 (trinaest) stipendija.

U privitku se dostavlja Tabela III.

Upravitelj Zaklade:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2023/13
Zagreb, 20. studenog 2023.
 

O D L U K A
o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2023./2024. – XXXI. natječaj

Odlukom Upravnog odbora od 15. rujna 2022. u ovoj akademskoj godini raspisan je XXX. natječaj za dodjelu 12 stipendija studentima svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Upravni je odbor u ovoj ak. god. dodijelio 13 stipendija.

Visina stipendije iznosi 230,00 EUR (1.732,93 kn – fiksni tečaj konverzije 7,53450) mjesečno (listopad – srpanj).

1. Prijave na natječaj podnijelo je 40 kandidata, 37 kandidata ispunilo je uvjete natječaja. Redoslijed svih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade (Tabela II).

2. Obzirom da kandidati pod rednim brojem 12 i 13 ostvaruju isti broj bodova, Upravni odbor odlučio je dodijeliti 13 (trinaest) stipendija te je redoslijed kandidata koji su dobili stipendije utvrđen u Tabeli III.

3. Kandidati su u Tabeli III poimence navedeni od red. br. 1. do red. br. 13, a to su:
Franjo Dumančić, Karla Oberkirš, Petra Mamić, Filip Gajić, Lovre Opačak, Niko Stipić, Leon Delić, Ivan Modrić, Nika Dragić, Hrvoje Matić, Tin Šoštarić, Marija Žarak i Filipa Ledić.

Upravitelj Zaklade:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 

Tabela III

Natječaj za dodjelu stipendije Zaklade Zlatko Crnić STUDENTIMA na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju za magistra prava za akademsku godinu 2023. / 2024.


  Ime, prezime Fakultet i godina Ukupno bodova Napomena
 1. Franjo Dumančić Zagreb, III. godina 5,50 Rektorova nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u ak.god. 2022./2023. (kampanja edukacije o vladavini prava – Hrvatska 2023. – međunar.projekt studentske udruge ELSA Rule of Law Education – ROLE, Croatia 2023.)
 2. Karla Oberkirš Osijek, IV. godina 5,35 Rektorova nagrada za seminarski rad iz predmeta Međunarodno pravo - "Legalitet humanitarne intervencije NATO-a u Srbiji 1999."
 3. Petra Mamić Osijek, IV. godina 5,17 Rektorova nagrada za seminarski rad iz predmeta Međunarodno pravo - "Legalitet humanitarne intervencije NATO-a u Srbiji 1999."
 4. Filip Gajić Zagreb, II. godina 5,00  
 5. Lovre Opačak Zagreb, II godina 5,00  
 6. Niko Stipić Zagreb, II godina 5,00  
 7. Leon Delić Zagreb, III. godina 4,93  
 8. Ivan Modrić Zagreb, IV. godina 4,87 Rektorova nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u ak.god. 2022./2023. (kampanja edukacije o vladavini prava – Hrvatska 2023. – međunar.projekt studentske udruge ELSA Rule of Law Education – ROLE, Croatia 2023.)
 9. Nika Dragić Zagreb, III godina 4,86  
10. Hrvoje Matić Zagreb, II godina 4,86  
11. Tin Šoštarić Zagreb, II godina 4,86  
12. Marija Žarak Zagreb, IV godina 4,85  
13. Filipa Ledić Zagreb, V godina 4,85  
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić