Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2022/18
Zagreb, 23. studenog 2022.
 

P R E D M E T
Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XXX. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. 2022./2023.

Odlukom Upravnog odbora od 15. rujna 2022. godine raspisan je XXX. natječaj za dodjelu ukupno 15 stipendija studentima u ak. god. 2022./2023.

Natječaju je pristupilo 37 kandidata:

  • 20 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 10 s Pravnog fakulteta u Osijeku, 6 s Pravnog fakulteta u Splitu i 1 s Pravnog fakulteta u Rijeci,
  • 34 kandidata ispunjavaju uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 4,0; da su polaznici sveučilišnog studija za magistra prava; kontinuitet studija),
  • 3 kandidata su ostvarila dodatne bodove prema odredbi čl. 11. Pravilnika, 2 nagrade rektora i 1 dekana),

Na 9. sjednici Upravnog odbora, održanoj 10. studenog 2022. godine razmatrane su pristigle prijave, prihvaćeno je privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II.

Svi su kandidati obaviješteni o rezultatu bodovanja – dostavljeno im je izvješće s redoslijedom (Tabela II), te su pozvani na izjavljivanje eventualnih prigovora.

Prigovor na utvrđeni redoslijed kandidata podnijela je jedna kandidatkinja, Iva Pejić, studentica III. godine Pravnog fakulteta u Zagrebu, pod red.br. 22 Tabele II. Prigovor je odlukom Upravnog odbora prihvaćen, jer je greškom u računanju kandidatkinji utvrđen prosjek ocjena 4,643 umjesto 4,786. Prosjekom 4,786 kandidatkinja ostvaruje pravo na stipendiju budući da je prosjek ocjena posljednjeg kandidata (15.) koji ostvaruje pravo na stipendiju 4,750.

Upravni odbor odlučio je dodijeliti 16 stipendija, a lista kandidata korigira se na način da Iva Pejić zauzima 14. mjesto na listi, a kandidati Tena Šolinić i Niko Anzulović Mirošević zauzimaju 15. i 16. mjesto.

U privitku se dostavlja Tabela III.

Upravitelj Zaklade:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2022/19
Zagreb, 23. studenog 2022.
 

O D L U K A
o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2022./2023. – XXX. natječaj

Odlukom Upravnog odbora od 15. rujna 2022. u ovoj akademskoj godini raspisan je XXX. natječaj za dodjelu 15 stipendija studentima svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Upravni je odbor u ovoj ak. god. dodijelio 16 stipendija.

Visina stipendije iznosi 1.400,00 kn (185,81 EUR– tečaj 7,53450) mjesečno (listopad – srpanj).

1. Prijave na natječaj podnijela su 37 kandidata, 34 kandidata ispunilo je uvjete natječaja. Redoslijed svih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade (Tabela II).

2. Upravni odbor prihvatio je prigovor kandidatkinje pod red.br. 22 , jer je greškom u računanju kandidatkinji utvrđen prosjek ocjena 4,643 umjesto 4,786. kojim prosjekom kandidatkinja ostvaruje pravo na stipendiju.

3. Upravni odbor je stoga odlučio u ovoj akademskoj godini dodijeliti 16 stipendija te je redoslijed kandidata koji su dobili stipendije utvrđen u Tabeli III.

4. Kandidati su u Tabeli III poimence navedeni od red. br. 1. do red. br. 16, a to su: Antea Batarelo, Ivan Modrić, Pamela Senjak, Marija Žarak, Lejla Kruševljanin, Maja Mandić, Leon Delić, Nika Dragić, Karla Oberkirš, Filipa Ledić, Domagoj Madunić, Dino Markić, Lucija Jelušić, Iva Pejić, Tena Šolinić, Niko Anzulović Mirošević

Upravitelj Zaklade:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 

Tabela III

Natječaj za dodjelu stipendije Zaklade Zlatko Crnić STUDENTIMA na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju za magistra prava za akademsku godinu 2022. / 2023.


  Ime, prezime Fakultet i godina Ukupno bodova Napomena
 1. Antea Batarelo Split, II. godina 5,00  
 2. Ivan Modrić Zagreb, III. godina Dekanova nagrada za društveno koristan rad (pokretanje časopisa Vox studentium tijekom pandemije COVID 19)
 3. Pamela Senjak Zagreb, III. godina 4,93  
 4. Marija Žarak Zagreb, III. godina 4,93  
 5. Lejla Kruševljanin Zagreb, V godina 4,93 Rektorova nagrada za društveno koristan rad (projekt Mladi za budućnost Europe - organizacija tribina o vladavini prava i demokraciji, digitalnoj transfomaciji, klimatskim promjenama i migracijama u sklopu Konferencije o budućnosti Europe)
 6. Maja Mandić Zagreb, III godina 4,86  
 7. Leon Delić Zagreb, II. godina 4,86  
 8. Nika Dragić Zagreb, II. godina 4,86  
 9. Karla Oberkirš Osijek, IIII godina 4,86  
10. Filipa Ledić Zagreb, IV godina 4,85  
11. Domagoj Madunić Split, II godina 4,83  
12. Dino Markić Rijeka, IV godina 4,82  
13. Lucija Jelušić Zagreb, V godina 4,81  
14. Iva Pejić Zagreb, III godina 4,79  
15. Tena Šolinić Osijek, IV godina 4,75  
16. Niko Anzulović Mirošević Zagreb, III godina 4,75  
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić