Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2021/18
Zagreb, 2. prosinca 2021.
 

P R E D M E T
Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XXIX. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. 2021./2022.

Odlukom Upravnog odbora od 12. rujna 2021. godine raspisan je XXIX. natječaj za dodjelu ukupno 12 stipendija studentima u ak. god. 2021./20122.

Natječaju je pristupilo 40 kandidata:

  • 16 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 7 s Pravnog fakulteta u Osijeku, 3 s Pravnog fakulteta u Rijeci i 1 s Pravnog fakulteta u Splitu,20 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 12 s Pravnog fakulteta u Osijeku, 4 s Pravnog fakulteta u Splitu i 4 s Pravnog fakulteta u Rijeci,
  • 36 kandidata ispunjavaju uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 4,0),
  • 3 kandidata ostvarilo je dodatne bodove prema odredbi čl. 11. t. 1. i 2. Pravilnika 1 nagrada rektora i 2 dekana),
  • 1 kandidat ostvaruje dodatne bodove temeljem čl. 10. t. 1. Pravilnika (objavljen stručni rad),li>
  • 4 kandidata ostvaruju dodatne bodove temeljem čl. 8. t. 4. u vezi s čl. 10. t. 4. Pravilnika (osvojeno jedno od prva 3 mjesta na međunarodnim i domaćim natjecanjima iz polja prava).

Na 3. sjednici Upravnog odbora, održanoj 4. studenog 2021. godine razmatrane su pristigle prijave, prihvaćeno je privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II.

Svi su kandidati obaviješteni o rezultatu bodovanja – dostavljeno im je izvješće s redoslijedom (Tabela II), te su pozvani na izjavljivanje eventualnih prigovora.

Nije bilo prigovora na utvrđeni redoslijed kandidata.

U privitku se dostavlja Tabela III.

Upravitelj Zaklade:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2021/19
Zagreb, 2. prosinca 2021.
 

O D L U K A
o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2021./2022. – XXIX. natječaj

Odlukom Upravnog odbora od 12. rujna 2021. u ovoj akademskoj godini raspisan je XXIX. natječaj za dodjelu 12 stipendija studentima svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Upravno je vijeće u ovoj ak. god. dodijelilo 12 stipendija.

Visina stipendije iznosi 1.400,00 kn mjesečno (listopad – srpanj).

1. Prijave na natječaj podnijela su 40 kandidata, 36 kandidata ispunilo je uvjete natječaja. Redoslijed svih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade (Tabela II).

2. Upravni odbor prihvatio je konačno izvješće o rezultatima XXIX. natječaja, te je redoslijed kandidata koji su dobili stipendije utvrđen u Tabeli III.

Upravni odbor je stoga odlučio da u ak. god. 2021./2022. stipendije Zaklade dobiju kandidati poimence navedeni od red. br. 1. do red. br. 12. Tabele III., a to su::
 
Tena Konjević, Anja Škalic, Sven Sušanj, Vlatka Šokec, Pamela Senjak, Filipa Ledić, Alen Landup, Toni Pelić, Maja Mandić, Ivan Modrić, Marija Žarak, Ana-Marija Lukenda

Upravitelj Zaklade:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 

Tabela III

Natječaj za dodjelu stipendije Zaklade Zlatko Crnić STUDENTIMA na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju za magistra prava za akademsku godinu 2021. / 2022.


  Ime, prezime Fakultet i godina Ukupno bodova Napomena
 1. Tena Konjević Osijek, V. godina 5,58 Stručni rad "Novčane kazne i dnevne kazne prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja s naglaskom na olakotne i otegotne okolnosti" Časopis EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) 2020. – 0,30>
Osvojeno 2. mjesto na Moot Court Croatia u kategoriji timova – 0,30
 2. Anja Škalic Osijek, V. godina Rektorova nagrada za izvrstan seminarski rad iz predmeta Upravno pravo pod naslovom: "Oblici međunarodne zaštite s posebnim nagaskom na institut azila te njegovu regulaciju u hrvatskom zakonodavstvu"- 0,50
 3. Sven Sušanj Rijeka, V. godina 5,20 Osvojeno 1. mjesto na Moot Court Croatia u kategoriji timova – 0,30
 4. Vlatka Šokec Osijek, V. godina 5,17 Osvojeno 2. mjesto na Moot Court Croatia u kategoriji timova - 0,30
Osvojena nagrada za najboljeg govornika na Moot Court Croatia – 0,30
 5. Pamela Senjak Zagreb, II godina 5,00  
 6. Filipa Ledić Zagreb, III godina 4,93  
 7. Alen Landup Osijek, V. godina 4,93  
 8. Toni Pelić Rijeka, V. godina 4,92 Dekanova nagrada za postignut uspjeh i promociju Fakulteta na sudjelovanju Price Media Law Court u Budimpešti – 0,30
Osvojeno 3. mjesto IBFD, GTTC Universities Project 2021. – 0,30
 9. Maja Mandić Zagreb, II godina 4,86  
10. Ivan Modrić Zagreb, II godina 4,86  
11. Marija Žarak Zagreb, II godina 4,86  
12. Ana-Marija Lukenda Zagreb, IV godina 4,85  
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić