Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Arhiva Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5,
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Broj: 19/07
Zagreb, 12. studenoga 2007.
 

PREDMET: Izvješće o redoslijedu kandidata XV. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2007/2008.

Natječaju je pristupilo 47 kandidata:

  • 25 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 16 s Pravnog fakulteta u Rijeci, 5 s Pravnog fakulteta u Splitu i 1 s Pravnog fakulteta u Osijeku
  • 45 kandidata ispunjava uvjete iz natječaja (čl. 5. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu sredstava)
  • od tih 45 kandidata njih 4 ima pravo na dodatne bodove prema odredbama čl. 10. i 11. Pravilnika (nagrade rektora, dekana, objavljeni stručni radovi)

Na 90. sjednici Zakladnog vijeća, održanoj 12. studenoga 2007. godine razmatrane su sve prijave, i privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II, koja se nalazi na ovom linku.

Bodovanje je izvršeno u skladu s odredbama čl. 8. - 12. Pravilnika, time da su jezični predmeti (na I i II godini) uzeti kao jedan predmet (uračunati je prosjek dviju ocjena), obzirom da nose manji broj ECTS bodova.

Zakladno vijeće nije prihvatilo prijedloge kandidata za priznanje dodatnih bodova temeljem potvrda o statusu iznimnog studenta (kao i do sada), te po osnovi sudjelovanja na seminaru i po osnovi studijskog boravka u Berlinu, jer takvi osnovi nisu predviđeni čl. 8. Pravilnika.

Pozivaju se kandidati iz Tabele II. da u roku od 3 dana po primitku ovog izvješća podnesu eventualne prigovore. Prigovore valja poslati poštom preporučeno ili predati osobno u navedenom roku na adresu Zaklade.

Svi sudionici natječaja mogu dobiti informacije vezane uz bodovanje (gđa Dubravka Burcar, tel. 01/4801-183).

Predsjednik Zakladnog vijeća:
Mladen Žuvela

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić