Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Arhiva Novosti
ODRŽANE SJEDNICE ZAKLADNOG VIJEĆA I NADZORNOG ODBORA

Dana 29. veljače o. g. održane su u prostorijama Hrvatskog odvjetničkog doma u Zagrebu redovite sjednice Nadzornog odbora i Zakladnog vijeća.

Najprije je Nadzorni odbor pregledao odgovarajuću financijsku i knjigovodstvenu dokumentaciju, a zatim je prihvatio odluku o prihvaćanju Zaključnog računa i Izvješća o financijskom poslovanju Zaklade za 2007. godinu.

Zakladno je vijeće također prihvatilo Zaključni račun i Izvješće i proslijedilo ga na usvajanje Skupštini.

U osvrtu na financijsku godinu 2007. rečeno je da se sredstva prikupljaju u nešto smanjenom obimu (prihodi 430.356, a rashodi 480.642 kn), jer se neki od suosnivača i podupiratelja povlače (INA, Badel 1862, Istraturist, Hoteli Vodice, SMS, Dyners i dr.), ali i da uvijek postoji prostor za povećanje prihoda usmjeravanjem na druge subjekte osobito na javne bilježnike, odvjetnike, odvjetnička društva, suce i sl., jer se stalno povećava i broj naših bivših stipendista koji se zapošljavaju u tim profesijama.

Posebna je pozornost posvećena činjenici da je 2008. g. jubilarna 15. godina od osnivanja Zaklade (23. VI. 1993.) i da bi ju trebalo dostojno obilježiti imajući u vidu i činjenicu da je naša Zaklada jedna od prvih stipendijalnih zaklada osnovanih nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, a gotovo sigurno i prva koja je kao jedini kriterij za primanje stipendije postavila izvrsnost, izvrsnost i opet izvrsnost. Izneseno je više prijedloga: svečana godišnja skupština, dodjela zahvalnica i priznanja, organizirati okrugli stol, možda i u suradnji s Pravnim fakultetom, Komorama, natječaj za mlade pravnike za najbolje znanstvene i stručne radove itd.

Sljedeća je sjednica ZV zakazana za 19. ožujka o. g. u Vrhovnom sudu RH i to s jedinom točkom dnevnog reda:

Obilježavanje 15. godišnjice postojanja Zaklade

Pozivaju se svi prijatelji zaklade, osobito bivši i sadašnji stipendisti da se do tada (i kasnije) jave, sa svojim prijedlozima i idejama.

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić